תושבות ותושבי העיר הוד השרון,

לפני שלוש שנים יצאנו לדרך חדשה בניהול העירייה. היעד התקציבי המרכזי שהצבנו היה הגדלת הכנסות מפיתוח אזורי תעסוקה ומסחר וצמצום ההוצאה הפרטית של תושבות ותושבי העיר כחלק מתפיסה שמקדמת יעילות ארגונית, מיצוי פוטנציאל הכנסות ומתן שירות מיטבי לתושבות ותושבי העיר.


לדבר ראש העיר