עיריית הוד השרון מזמינה אתכם לבצע מגוון פעולות באופן מקוון גם בתחום התשלומים השונים.
הודעה בדבר תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(דחיית מועדים לתשלום קנסות), התש"ף-2020

השירותים המפורטים ניתנים לביצוע באופן מקוון, ללא צורך להגיע למשרדים:

השימוש בשירות זה אינו כרוך בתשלום, שירות המאפשר ריכוז התשלומים.