גלית הוד
מנהלת
רחוב הרשות 6
09-8894220
קבלת קהל: בתיאום מראש בימים ב` ה` 08:30-12:00

מחלקת תחבורה ובטיחות בדרכיםרחוב הרשות 6
קבלת קהל בתיאום מראש בימים ב,ה 08:30-12:30

המחלקה עוסקת בתחומים:

  • הסדרי תנועה ותחבורה ציבורית
  • בטיחות בדרכים ובטיחות הילד

עובדים במחלקה:

גב` הלנה לוי – סגנית מנהלת מחלקה ורכזת בטיחות בדרכים והילד
גב` יפה רותם – רכזת ועדות תמרור מקומית 
גב` מירי דורי– מזכירת המחלקה