עיריית הוד השרון תפעיל מצלמות לצורך אכיפת חוקי החנייה בצירי תנועה עמוסים ורחובות ראשיים בעיר.
אכיפה באמצעות מצלמות הינה כלי להתמודדות עם חנייה בניגוד לחוק, בנסיבות שבהן החנייה עלולה לפגוע בסדר הציבורי או ליצור הפרעה לתנועה למשתמשות.ים דרך אחרים.
כדוגמת חנייה בצמתים, מעברי חצייה, חנייה כפולה, חנייה בתחנת אוטובוס, מקומות חנייה עבור נכים, חסימת נתיבי נסיעה וכיו"ב ובעתיד נתיבי תחבורה ציבורית. 
בנוסף, יופעלו מצלמות לאכיפת עבירות חנייה שיותקנו על גבי ניידת אכיפה.
 
האכיפה באמצעות המצלמות תחל במהלך חודש אוקטובר 2022.
 
מצלמות האכיפה יוצבו לאורך הרחובות הבאים:
 • דרך רמתיים 57 לכיוון צפון.
 • דרך רמתיים 74 לכיוון דרום.
 • הבנים 6 
 • הבנים 7
 • הבנים 12
 • הבנים 14
 • הבנים 15
 • דרך מגדיאל 54
 • כיכר מגדיאל
 • סוקולוב 11
 • סוקולוב 10
 • חנקין מצומת רחוב הזקיף ועד צומת רחוב אשכול
הציבור רשאי להפנות לעירייה הערות בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני RHanaya@hod-hasharon.muni.il, בנוגע לקיומם של מקומות בסביבת השטח המצולם, שתיעודם עשוי להעיד באופן ממשי על מצבו הרפואי של אדם או צנעת פרטיותו.
הפנייה תבחן ותיענה בכתב ע"י האחראי בעירייה להצבת המצלמות.
 
 
אכיפת עבירות חנייה באמצעות מצלמות על גבי ניידת אכיפה:
המצלמות מותקנות על גבי ניידת אכיפה, באמצעותן מתבצעת אכיפה בנסיעה. הפקח בניידת מבחין בעבירה לנגד עיניו ופועל לתיעוד באמצעות צילום וידאו בזמן אמת.
צילום עבירות חנייה מניידות יתבצע בכל רחבי העיר, בדגש על צירי תנועה מרכזיים ובעבירות העלולות לפגוע בסדר הציבורי או להפריע לתנועה.
השימוש במצלמות וידאו ניידות ונייחות לאכיפת חוקי החנייה הוסדר בחוזר המנהל הכללי של משרד הפנים, מספר חוזר 4/2018.
מודגש בזאת כי, עבירות חניה ימשיכו ויאכפו באמצעות פקחיות.ים, בכל עת.
 

שאלות ותשובות בנושא המצלמות

מדוע הוחלט לאכוף באמצעות המצלמות?

העיר הוד השרון התפתחה רבות עם השנים, כמות התושבים והמבקרים בה גדל בשיעור רב וכתוצאה מכך גדלה גם כמות כלי הרכב הנוסעים בעיר. השימוש באמצעים טכנולוגיים לצורך אכיפת עבירות חנייה הוא כלי להתמודדות עם עבריינות חנייה, בנסיבות שבהן החנייה עלולה לפגוע בסדר הציבורי, או ליצור הפרעה לתנועה או למשתמשי דרך אחרים.  

מדוע המצלמות מוצבות במקומות אלה?

המצלמות ממוקמות בצירים מרכזיים וסואנים בעיר, בהם קיימת תנועה רבה של הולכי רגל ורכבים.
אזורים אלה הינם אזורים בהם מתבצעות עבירות חנייה רבות הגורמות להפרעה בתנועה ומסכנות את משתמשי הדרך.

הגנת הפרטיות

המצלמות בעלות זווית צילום מצומצמת, המצלמה תצלם אך ורק את הרכב ועבירה תוך טשטוש של אנשים, רכבים הנקראים למקום וכל מה שלא רלוונטי לצורך תיעוד עבירת החנייה.

איזה עבירות יאכפו

כל עבירות החניה המהוות הפרעה כגון:
חנייה בצמתים, מעברי חצייה, חנייה כפולה, חנייה בתחנת אוטובוס, נתיבי תחבורה ציבורית, מקומות חנייה בעבור נכים, חסימת נתיבי נסיעה וכיו"ב.

מי צופה במצלמות

פקחי רשות החנייה הנמצאים במוקד הדיגיטלי.
 

כיצד יהיה ניתן לראות את תיעוד הקנס

את הקנס ניתן לראות באתר העירייהברשות החנייה תחת לשונית "עיון בתמונות/פרטי קנס"
 
 

כיצד ניתן להגיש בקשה לביטול/בקשה להישפט

את הבקשה ניתן להגיש  באתר העיריה בצרוף המסמכים הרלוונטיים.
 
 

איך ניתן לשלם את הקנס

את הקנס ניתן לשלם באתר העירייה