בשל המצב הביטחוני, במחלקת השומה תתקיים קבלת קהל אחה"צ בימי שלישי בין השעות: 15:00 – 17:00 עד להודעה חדשה
אולה אופיר סוקולוב
מנהלת מחלקת שומה
דרך מגדיאל 4, קומת קרקע
קבלת קהל: קבלת קהל: ימי א', ב', ה' בין השעות 12:30-08:30, יום ג' בין השעות 18:30-16:00, יום ד' אין קבלת קהל. מענה טלפוני: ימי א'-ה' בין השעות 16:00-13:30.
 

ימי קבלת קהל:  
ימי א', ב', ה' בין השעות 12:30-08:30
יום ג' בין השעות 18:30-16:00

מענה טלפוני:  ימים א-ה בין השעות 13:30-16:00 בטלפון : 09-8894460

מחלקת השומה אחראית על ריכוז נתוני הנכסים המצויים בתחום שיפוט עיריית הוד השרון וקביעת שומתם בהתאם לקבוע בצו המיסים התקף לאותה שנת כספים ובהתאם לרגולציה ברמה הארצית.
שומת ארנונה בנויה מרכיבי השומה הבאים: זהות ה"מחזיק" בנכס, גודל (שטח) הנכס והסיווג המתאים לאופן השימוש בנכס.

בתחום אחריות המחלקה:

 • השגה על חיוב הארנונה (בנושאים: גודל הנכס, השימוש בנכס, המחזיק בנכס) 
 • הנחות נכסים:
  • מתן הנחה לנכס ריק
  • פטור מארנונה לנכס לא ראוי לשימוש
 • עסקים:
  • החלפת משלמים / בעלות
  • שינוי גודל / סיווג (בהתאם לשימוש ) נכסים
 • מגורים:
  • שינוי גודל / סיווג (בהתאם לשימוש ) נכסים
  • הקמת נכסים חדשים והטיפול בהם

פניה כללית בכתב למחלקת השומה תענה בכתב בתוך 45 ימים, לכל היותר. (פניה בכתב שתענה בעל-פה ע"י מחלקת השומה דינה כדין מענה בכתב וזאת בכפוף להסכמת הפונה).

טענה שלא נענתה בתוך תקופה של עד 45 ימים ו / או לא נענתה לשביעות רצון הפונה ניתן לפנות למנהלת מחלקת שומה.