מוצ"ש 28.20.23

פיקוד העורף שינה הערב את רמת הכוננות ואזור השרון מוגדר בדרגת כוננות 2 - צהוב.

המתווה אותו פרסמנו בשבוע שעבר - עומד בהתאמות קלות בהגדרת הכוננות החדשה.

תכנון חזרת החינוך בהוד השרון נעשה בזהירות ובאחריות ומתבסס על המיקלוט הקיים ואילוצי כח אדם בכל אחד ממוסדות החינוך.
שינוי מדיניות ההתגוננות משליך על יכולת ניהול הקהל ולכן ההתאמות ההכרחיות יעשו על ידי מוסדות החינוך.

גני הילדים - ימים א' - ה' 7:30-13:30 .

בתי הספר היסודיים - ימים א'-ה' 8:00-12:45. במתכונת של 50% מהתלמידים.

בתי הספר העל יסודיים - ימים א'-ה' עד שתי שכבות בכל יום לימודים בהתאם ליכולות המיקלוט.

פעילות החינוך המיוחד
בגני הילדים 7:30-13:30
בבתי הספר היסודיים 8:00-12:45
בבתי הספר העל יסודיים - הודעה תמסר על ידי בתי הספר.

כשתחזור פעילות הצהרונים יורחב יום הלימודים.

מעונות היום בהפעלת אלומה יפעלו בימים א'-ה' בשעות 7:30-13:00

בשל שינוי מדיניות ההתגוננות - בוטלו ההסעות למחר יום א׳ 29.10

ככל שיהיו שינויים במצב - אנו נעדכן על שינויים במתווה הלמידה.

יש להקפיד להישמע להנחיות פיקוד העורף.

לשבוע שקט,

אמיר כוכבי, ראש העירייה
מיכל אפרתי, מנהלת אגף חינוך
טל בנימיני, יו״ר הנהגת הורים עירונית
צליל שוורץ, יו״ר הנהגת גני הילדים

צליל שורץ- הנהגת הורי הגניםחזור לדף הבית