לקראת סיום שבוע בו חזרנו ללימודים בצורה מדורגת, בטוחה ומוצלחת אל מול המצב, החששות וחוסר הודאות ברצוננו לעדכן בצפי לתמונה החינוכית העירונית שבוע הבא בכפוף לשימור המצב הבטחוני.

אנו מעוניינים להמשיך ולהרחיב את הפעילות החינוכית תוך שמירה על מוגנות הילדות הילדים והצוות, יציבות, יכולות כ"א והקפדה על ההנחיות.

להלן מבנה הלימודים לשבוע שבין 29/10-2/11

גני הילדים
לימודים יתקיימו בהרכב מלא של כלל הילדות והילדים לפי המתווה הזמני שהוביל משרד החינוך.
במסגרת המתווה גני הילדים יפעלו במשך חמישה ימים בשבוע (בימים א-ה) בין השעות 7:30-13:30 בכך יתרכז כל כח האדם (הגננות, הגננות המשלימות, סייעות , עובדות מתי"א) לימי העבודה הללו.
בכל יום יפגשו הילדות והילדים דמויות מוכרות, לא תהיה תחלופה או צמצום בכח האדם והמערכת תוכל לעבוד באופן יציב כל ימות השבוע. במחצית השבוע צפוייה לחזור פעילות צהרוני גני הילדים בהפעלת קיטו מרום שתתחיל בשעה 13:30 ותסתיים בשעה 16:30.

מעונות היום של אלומה יפעלו בימים א-ה בין השעות 7:30-13:00

בתי הספר היסודיים – הלימודים בימים א-ה בין השעות 8:00-12:45, בכל יום ילמדו בבית הספר עד מחצית מהתלמידים לפי יכולות מיקלוט וכח אדם.
פעילות צהרוני ניצנים צפויה לחזור במחצית השבוע.
הגעה לצהרונים תתאפשר גם לשכבה שלא לומדת באותו יום.

בתי הספר העל יסודיים - הלימודים בימים א-ה יתקיים יום לימודים מלא.
בכל יום יוזמנו שתי שכבות ללימודים פרונטליים.

החינוך המיוחד -החל מיום ב' 30.10.23 יום פעילות מלא עד השעה 16:00 בכפוף ליכולות כח אדם.
אנו נמשיך ונעשה את מירב המאמצים לשמור על שגרה ויציבות.

אנו מודעים לחששות בגנים הפרטיים ומקדמים פיתרון משולב עם המרחב העסקי בעיר.

תודה לכל צוותי החינוך, המנהלה, הביטחון והתחזוקה, על מחויבות ומסירות שמייצרות שפיות ורוגע. תודה לקהילת ההורים על הסבלנות והסובלנות.

ביחד נצליח.

אמיר כוכבי ראש העיריה
מיכל אפרתי-מנהלת אגף החינוך
טל בנימיני -יו"ר הנהגת ההורים
צליל שורץ- הנהגת הורי הגניםחזור לדף הבית