היום התחלנו בפתיחה מדודה והדרגתית של מערכת החינוך.

התלמידות והתלמידים בכיתות ובגני החינוך המיוחד לוו בצוותים מסורים ומתוגברים.

מחר, יום ה' 19.10.23 , תתקיים למידה פרונטלית בגני הילדים של החינוך המיוחד ובכיתות החינוך המיוחד בבתי הספר בין השעות 9:00-12:00.

יתר הכיתות ילמדו מרחוק.

בנוסף יחזרו מחר ללימודים גם כיתות המב"ר, אתגר, ותכניות לנוער בסיכון.
הודעות מסודרות ישלחו ע"י הנהלות בתי הספר.

החל ממחר, יזמנו בתי הספר תלמידות ותלמידים לשיח בקבוצות קטנות ופעילות הפגתית בהתאם לצרכים ולאילוצים. הודעה מסודרת נמסרה ע"י הנהלות בתי הספר.

ביום ו' 20.10.23 לא יתקיימו לימודים בבתי הספר ובגני הילדים. עדכון לגבי השבוע הבא ימסר בהמשך בכפוף להערכות מצב.

בכל בתי הספר נבנתה תכנית הדרגתית לחזרה ללימודים ובמקביל נבנתה תכנית להחזרת גני הילדים שתצא לפועל בשבוע הבא ככל שהמצב הבטחוני והערכות המצב יאפשרו זאת.

בתקווה לימים בטוחים ושקטים.

בברכה
אמיר כוכבי ראש העיריה
מיכל אפרתי מנהלת אגף החינוך
טל בנימיני יו"ר הנהגת ההורים העירוניתחזור לדף הבית