לאחר שהמדינה עודדה החזרת אתרי בניה לעבודה - שורת תנאי ביטחון ובטיחות נדרשים לחזרה לבניה בהוד השרון

במשך 12 ימים אכפה עיריית הוד השרון עצירת בניה הרמטית. לאחר שרשם הקבלנים במדינה עודד חזרה של ענף הבניה ובערי המרכז החלה פתיחה הדרגתית של ענף הבניה, בהוד השרון אושר בשלישי הלילה מתווה חזרה לעבודה - שיחייב רישום ועמידה בתנאים.

מהנדסת העיר הוד השרון, אדריכלית מירב נחום שניר, שלחה לקבלני הבנייה הפועלים בעיר הנחיות להתנהלות הנדרשת באתרי הבניה בהוד השרון בתקופת המלחמה. הנחיות העירייה מצטרפות להנחיות פיקוד העורף, אשר מחייבות את כל הקבלנים ואינן מחליפות אותן.

מטרת ההנחיות הינה להגביר את הביטחון סביב אתרי בניה, לייצר ודאות לגבי הפועלים באתרים, ולמנוע שהייה באתר שלא בשעות העבודה, ליצור סדר ולהפחית ככל הניתן חסימות צירים ודרכי גישה. הפועלים באתרים יהיו עובדים זרים ובעלי תעודות זהות כחולות בלבד.

מהנדסת העיר ציינה כי העירייה תאפשר את המשך העבודה באתרי הבנייה בעיר, בתנאים הכוללים עמידה מלאה בהנחיות פיקוד העורף ובכללן מרחב מוגן תקני ונגיש, מינוי אחראי הגנה אזרחית בכל אתר, רישום מצבת כוח האדם, מניעת שהות עובדים באתר בשעות הלילה, הגעה לאתר ויציאה ממנו בהסעות מאורגנות, הצבת מאבטח חמוש באתרי בנייה בהם למעלה מ-20 עובדים וחתימה של הקבלנים על כתב התחייבות לעמוד בכל תנאי העירייה.

ראש עיריית הוד השרון, אמיר כוכבי: "אני רואה את הדהירה חזרה לשגרה ומבין גם את הצורך לשחרר ענפים שלמים חזרה לחיים, אך החזרה לעבודה באתרי הבנייה בעיר תוך כדי המלחמה, חייבת להיעשות באופן שמבטיח את ביטחון התושבים והעובדים.
במיוחד בימים אלו תפקיד העירייה לשמור על הביטחון והבטיחות של הקהילה ונדרוש עמידה בהגדרות האבטחה לאתרים. באותה מידה תפקידנו לקחת אחריות ולשמור על הבטיחות והביטחון ולכן דרישות המיגון באתרים עצמם.
בתקווה שנצליח לחזור לשגרה אמיתית בהקדם".חזור לדף הבית