תושבות.ים יקרות.ים,

ביום שני 5.12 בין השעות 08:30-16:00 תבצע חברת חשמל עבודות ברחוב ישורון בקטע שבין רחוב משה שרת לאיתמר בן אבי.
במהלך העבודות לא יתאפשר מעבר במדרכה בה מבוצעות העבודות ויחסם לסירוגין חצי נתיב נסיעה בכביש.

העבודה והסדרי התנועה באשור המשטרה . במהלך העבודות יתקיימו הפסקות חשמל, באחריות חברת חשמל ליידע את התושבות.ים.

תודה על שיתוף הפעולה.חזור לדף הבית