האגף לשיפור פני העיר אחראי לחזות העיר, לגינות ולשטחים הציבוריים, לפרויקטים בנוף העירוני, לשמירה וטיפוח פני העיר כולל פעילות תחומי הסדר והניקיון, קישוט ושילוט העיר בנושאים שונים ולקראת אירועים וכן לרישוי עסקים.

מחלקות האגף שעברו לכתובת החדשה ברחוב הנגר 36 קומה 3, באזור התעסוקה נווה נאמן, הן:
מנהלת האגף
גנים ונוף
שילוט
רישוי עסקים
רכש
קיימות ואיכות סביבה
פיקוח

yes שעות קבלת הקהל ומספרי הטלפון למחלקות השונות נותרו, כפי שהם.חזור לדף הבית