דבר ראש העירייה

קהילה יקרה,
ספרי התקציב ותוכניות העבודה המובאים לפניכם הינם תוצר של עבודת מערכת ממושכת ומורכבת שתכליתה לנהל את השוטף ולתכנן את העתיד.
עבודת העירייה היא נגזרת של חזון עירוני הפועל להפחתת יוקר המחיה אל מול העירייה מחד, תוך התייעלות מערכתית,
הגדלת הכנסות חוץ וצמיחה של תעסוקה ומסחר בעירוב שימושים מאידך.

בשנים האחרונות מיקדנו את המערכת בהתייעלות ארגונית ובהפניית משאבים לקידום חיזוק האיתנות החברתית והכלכלית של העיר.
ההצלחה שלנו בפרמטרים אלה סייעה לבסס את הוד השרון בצמרת הערים המבוקשות במדינה והאתגר המיידי שלנו הוא להמשיך ולשפר את המענה שניתן לצרכי התושבות והתושבים.

סדר היום העירוני ביחס לתושבות ותושבי העיר, כפי שניתן לראות מהצעת התקציב ומתוכניות העבודה, עומד על שלושה עמודי תווך מרכזיים.
גיוון, שוויון וחיזוק המערכות הציבוריות.

אני מאמין שקהילה מגוונת ומעורבת היא קהילה חזקה – לא בכדי זכתה הוד השרון לאחרונה בתואר העיר החופשית בישראל על פי מחקר "ישראל חופשית".
היכולת שלנו כעירייה לזהות את הצרכים, לתת מענה דרך היחידות השונות לצרכי חינוך, תרבות, דת וקהילה, עומדת בלב העשייה העירונית המוכוונת להגברת היכולות הללו.

גיוון טוב מתחזק עם שוויון תפיסתי. ההנחה בבסיס העבודה שלנו, היא שהעירייה של כולנו, היא צופה פני עתיד ומתכננת את חיי הדורות הבאים,
אבל היא משרתת גם את הכאן והעכשיו.
האחריות שלנו לכספי הציבור שוות ערך לאחריות שלנו לסיפוק צרכי הקהילה.

הגיוון והשוויוניות בחלוקת משאבים ובתפיסת האוכלוסייה כולה כשוות זכויות,
נתמכים על ידי התפיסה שלנו כי שירות ציבורי טוב ויעיל הוא הבסיס לאמון שכה נדרש בין עירייה לקהילה.
אני מאמין ששירות ציבורי עם מדדים ויעדים, עם תהליכי בקרה ושקיפות מוגברת, הוא שירות ציבורי טוב יותר,
לכן אני שמח על הזינוק גם במדדי השקיפות השונים כמו גם על דירוגה של העירייה כעירייה איתנה מוסמכת ועצמאית.
כל אלו מעידים על תפיסת השותפות והשותפים בממשלה, בגופי הביקורת ובחברה האזרחית ועל הדרך הארוכה שעשינו בשנים האחרונות ומייצרים מסגרת לתוכניות הרבות שעוד לפנינו.

ספר תוכניות העבודה, התקציב השוטף ובעיקר תקציב הפיתוח, יפרסו בפניכם את הצפי לשנה הקרובה, שנה של צמיחה אחרי שנות תיקון,
שנה בה מתחיל להתממש החזון של היפוך המשוואה – הפחתת נטל התשלומים מהתושבות והתושבים והגברת ההכנסות מהממשלה, ממסחר ותעסוקה.
שנה של פיתוח חסר תקדים במבני ציבור ובהשקעה בתשתיות ערכיות ופיזיות.

אנחנו נמשיך השנה לפתח מסגרות ומרחבי למידה חדשניים,
ניתן מענה נוסף לבעלות ובעלי צרכים מיוחדים, נחזק את רשת התמיכה העירונית לאלו שזקוקים לכך,
נרחיב את היקף הפעילות של תנועות הנוער והחינוך הבלתי פורמלי,
מתוך אמונה שאנחנו שם מסביב לשעון, עבור הילדות והילדים. נמשיך לשפר את תשתיות העיר,
להוביל התחדשות אנרגטית ולהמשיך את ההיערכות למשבר האקלים.
נמשיך לפעול לחזון עיר מקיימת שכל צרכי התושבות והתושבים מסופקים בגבולותיה,
בתרבות (כן, גם היכל) בתעסוקה, בחינוך, בפנאי, בתיירות וברפואה.

בשביל זה אנחנו כאן.

אני רוצה להודות לכל השותפות והשותפים.
למנכ"ל העירייה רן היילפרן, על ההובלה של הארגון המשמעותי והאיכותי שהוא עיריית הוד השרון,
לשותפתי סגנית ומ"מ ויו"ר ועדת הכספים, יעל עבוד ברזילי, על העבודה על התקציב ובכלל,
למאיה בר לב מנהלת תוכניות עבודה, על ריכוז העבודה,
למנהלות ומנהלי האגפים והמחלקות על בניית תוכניות העבודה והתקציב.
שותפותיי ושותפיי למועצת העיר על התמיכה בחזון עירוני צופה פני עתיד, תודה לגזבר בני זיני ולמנהל כספים כולו על העבודה הרבה, לחברה הכלכלית,
לתאגיד מיה, לחברת אלומה, לעובדותיהן ועובדיהם על השותפות בעבודה למען התושבות והתושבים
ותודה אחת גדולה לעובדות ועובדי עיריית הוד השרון בכל המסגרות אשר פעלו ויפעלו למען עיר מצוינת איכותית ומאפשרת – עיר לכולנו!

אמיר כוכבי, ראש העירייה
0505127756