האירוע נדחה בשל מחלתו של השחקן הראשי
על מועד חדש תצא הודעה