סקר הטבע העירוני של הוד השרון נערך בשנים 2013-2014 .

הסקר כלל סקירה בוטאנית וזואולוגית בשטחים החקלאיים ובשטחים נבחרים במרקם העירוני הבנוי.

הוד השרון היא כיום יישוב עירוני, אולם הרקע ההתיישבותי להקמתה יוצא דופן בהיותה מורכבת מאיחוד של ארבע מושבות חקלאיות. כתוצאה מכך יש לעיר אופי פרברי עם שטחים חקלאיים רבים הכלואים בין שכונות המגורים.  לאחר קרוב ל- 100 שנות פיתוח חקלאי והתיישבותי אינטנסיבי, עדיין נותרו בעיר מספר אתרי טבע ובתי גידול מיוחדים. בשטחים אלו, הנמצאים בעיקר במתחם תע"ש השרון ובקרבת הירקון, זוהה מגוון רב של צמחי בר, כולל מינים הנמצאים בסכנת הכחדה בישראל. פריסת הבנייה בהוד השרון מאפשרת, גם כיום, תכנון של מקבץ אתרי טבע המקושרים ביניהם במסגרת מערך הפארקים בעיר, תוך שמירה על ערוצי הנחלים ושיקומם. המידע הזואולוגי שהצטבר מצומצם יותר בהיקפו, אך גם הוא מעיד על קיום מגוון רחב של בעלי חיים מקבוצות טקסונומיות שונות.

סה"כ מיני החי והצומח שתועדו בסקר כולל 415 מיני צמחי בר וצמחים פולשים, וכ- 70 מיני בעלי חיים.

לעיון בתוצאות הסקר:

סקר תשתיות טבע עירוני בהוד השרון חלק א' - מטרות, שיטות, ממצאים כלליים, מסקנות והמלצות

סקר תשתיות טבע עירוני בהוד השרון חלק ב' – כרטיסי אתרים

בהמשך לסקר טבע עירוני שנעשה בעיר, בוצע במהלך 2021 סקר מפגעים סביבתיים באתרי הטבע בעיר. לעיון במסמך>>>

 
במהלך 2022 הוכן מסמך הנחיות לטיפוח תשתיות טבע עירוני וטיפול במפגעים סביבתיים. לעיון במסמך>>