מצלמות אבטחה

מערכת מצלמות עירונית 24 שעות ביממה במטרה להגן על התושב ועל הרכוש הציבורי.

מיקום מצלמות : 

 • דרך רמתיים פינת הבנים
 • כיכר דרך מגדיאל – הדרים – עליית הנוער
 • כיכר דרך מגדיאל – אשכול
 • כיכר דרך מגדיאל- זקיף- אהבה
 • כיכר מגדיאל – סוקולוב
 • צומת הדרים- הנשאים
 • כיכר מגדיאל- בית הכנסת
 • כיכר דרך מגדיאל –יהושע גמלא
 • כיכר גולדה מאיר- אפרים קציר
 • כיכר סוקולוב- שדרות הנשיאים
 • כיכר סוקולוב- נחשון
 • גינה ציבורית  1200
 • צומת סוקולוב –כביש 531
 • שדרות הנשיאים שצ''פ
 • כיכר אסירי ציון – הנשיאים
 • כיכר החומש – הנשיאים
 • כיכר זלמן שזר- הנשיאים
 • כיכר חיים ויצמן
 • גינה ציבורית  מגדיאל
 • יד לבנים ספרייה עירונית
 • משרדי העירייה
 • גני ילדים מתחם 1200
 • הבנים 14 מרכז אגם
 • בית ספר גולדה מאיר
 • גן ארכיאולוגי
 • בית ספר הירוק

אבטחת מוסדות חינוך

 • הרחבת שת"פ בין אגף הביטחון במשרד החינוך ובין משטרת ישראל במגמה להעלות ולשפר את רמת האבטחה במוס"ח.
 • דרישה להגדלת שמירה באשכולות גני ילדים ובבתי הספר. הגברת שיתוף פעולה עם קב"ט המחוז לבין משטרת ישראל.
 • הגברת השותפות בקביעת תקני שמירה / אבטחה.
 • המשך שיפור המיגון במוס"ח - גידור , לחצני מצוקה , חיבור למוקד.
 • הערכות מוס"ח בהתאם להתרחשויות ואירועים בכל הקשור לטיולים הסעות תלמידים.
 • הטמעת פעילות קרב מגע בבתי הספר.
 • הטמעת תיק הביטחון המוסדי .
 • הכנת תיקי שטח לשע"ח בכל בתי הספר וגנ"י , הכוללת שרטוטים .
 • ביצוע פיקוח על הדרכת הביטחון - כולל מסיבות סיום בתי ספר.

שעת חירום

מעקב על ביצוע חוזרי המנכ"ל.
הכשרת סגל הוראה , מגישי עזרה ראשונה.
בדיקת השלמת ציוד חירום במקלטים / מרחבים מוגנים. קיום השתלמויות לסגל הוראה , כיבוי אש ע"י קציני כיבוי מקומית.
ביצוע השתלמויות עזרה ראשונה לצוותי עזרה ראשונה.
הדרכת "חינוך לחירום" ע"י מאלשחיות (חיילות מדריכות לשעת חירום).
הגברת מוכנות מערכת החינוך לשע"ח ע"י:
ביצוע תרגיל ירידה למקלטים.
ביצוע תרגיל רעידת אדמה (פינוי המוסד).
ביצוע תרגיל שריפה.
ביצוע תרגיל התגוננות ארצי במוסדות חינוך.
הדרכת עבטי"ם (עוזרי ביטחון במוס"ח).
ביצוע ביקורות קמ"ח (קצין מוס"ח פיקוד העורף ביום התרגיל) משותפת.
צופרים לשעת חירום .
טופס מתנדבים לשעת חירום

פעילות בתחום מוסדות החינוך:

סיורי בוקר במוסדות החינוך 

 • ביקורות יומיות למאבטחים.
 • שיבוץ מאבטחים.
 •  קשר יום יומי עם מנהלי בתי הספר והגננות.
 • ביצוע סיורי בוקר בבתי הספר ובגני הילדים בהתאם לתוכנית עבודה שבועית.
 • ווידוא שמירה של חברת האבטחה על בתי הספר.
 • קיום סריקות (לגילוי חפצים חשודים, פריצות).
 • ביצוע ביקורות תקופתיות בבתי הספר ובגני הילדים.
 • בדיקת תקינותם של מתקני ביטחון ואמצעי ביטחון במוסדות החינוך כגון: כיבוי אש, עזרה ראשונה, נשק וכו`. זאת בתיאום עם גרומי הביטחון המקומי (משטרה, משא"ז).

תרגילי חרום בבתי הספר 
תרגילי עירנות. תרגיל פינוי. תרגיל ירידה למקלטים. הכנת המוסד החינוכי לתרגיל הארצי. 
ביצוע תרגילי ערנות בבתי הספר ובכלל זה , הנחת מטען דמי לצורך בחינת זמן תגובה של המאבטח ושל המוסד וזאת בתיאום עם תחנת משטרה.
ביצוע תרגילי פינוי של אוכלוסיית בתי הספר בתיאום עם המשטרה , משא"ז ומנהלי בתי הספר ומשרד החינוך ביצוע של תרגילים לקראת התרגיל הארצי במוסדות החינוך. 

אימונים הדרכות וטיולים 

 • אימון והדרכה בנשק.
 • אספקת נשק למורים ולגננות. בדיקת טיולים לפני יציאתם.
 • הדרכת נוהל חפץ חשוד.
 • הדרכות לפני יציאת משלחות לחו"ל.

הדרכות לפני יציאת משלחות לחו"ל 
הכנה והעברת אימוני ירי למורים ובכלל זה לארגון הציוד המתאים (כלי נשק ומטווח). 
מקיים הדרכות והרצאות לתלמידי בתי הספר בנושאי ביטחון כגון: טיפול בחפץ חשוד, אמצעי זהירות. 
פיקוח על טיולים במוסדות החינוך וסיוע במתן אישורי החברה לתיאום טיולים. הכנת דוחות ביקורות בהתאם לממצאים בשטח בדבר רמת הביטחון במוסדות החינוך ועדכון הממונים. 
שיתוף פעולה עם גורמי ביטחון , משרד החינוך , משטרת צה"ל , משרדי ממשלה שונים. 

תחומי אחריות עיקריים בתחום הביטחון העירוני

מחלקת הביטחון העירונית מרכזת את תחום בטחון מוסדות החינוך בפרט והביטחון העירוני בכלל. 

 • ריכוז ועדות הביטחון של הרשות המקומית.
 • הפעלה וקביעת סדר יום לדיונים של ועדת הביטחון העירונית.
 • ביצוע פעילויות והתארגנות בתחום הביטחון ושורתי החירום העירוני.
 • ריכוז ועדת המל"ח המקומית (מל"ח - משק לשעת חירום) ופיקוח להפעלתה המסודרת של הוועדה.
 •  תחום מל"ח ופס"ח (פס"ח , פינוי סעד חללים).
 • ייצוג הרשות המקומיות בנושאי חירום ובטחון כלפי משרדי הממשלה , צה"ל , משטרת ישראל , מל"ח (פס"ח) וגורמים נוספים העוסקים בחירום ובטחון.
 • קישור ותיאום בין כל הגורמים העוסקים בביטחון ושרותי חירום ברשות המקומית.
 • קישור , תיאום וטיפול בכל הקשור בתרגול ואימון עובדי הרשות המקומית בנושאי חירום ובטחון.
 •  בטיחות מוסדות חינוך:
 • פיקוח והגברת המודעות הביטחונית במוסדות החינוך בהתאם למדיניות הרשות המקומית , משטרת ישראל , משרד החינוך.
 • אחראית לביטחון השוטף במוסדות החינוך.
 • אחראית לקיום תרגילי חירום בבתי הספר.
 • אחראית לקיום אימונים והדרכות למורים ולתלמידי בתי הספר ולאבטחת טיולים מאורגנים.
 • דואגת לשיפור אמצעי המיגון במוסדות החינוך (גידור , כיבוי אש , עזרה ראשונה, אבטחה)

מל"ח - משק לשעת חירום

ריכוז הכנת תוכנית המל"ח השנתית בתיאום עם רמ"ט מל"ח מחוזי ובהתאם להנחיות ראש הרשות.
ריכוז ביצוע התוכנית שאושרה ותוקצבה ע"י רכישת ציוד, הקמת מחסנים ומרכזי הפעלה.
טיפול בריתוק כח אדם ורכב בתיאום עם גורמי מל"ח , משרד העבודה משרד התחבורה.
ריכוז ותיאום אחזקת ציוד המל"ח. פיקוח ווידוא שהציוד ישמש לייעודו בלבד. 

משטרת ישראל

קישור ותיאום בין משטרת ישראל לרשות המקומית וייצוג כנציגה של הרשות המקומית בכל הנושאים המשותפים:
קישור ותיאום בין קציני האבטחה של משטרת ישראל לרשות המקומית בכל הנוגע לאבטחת מוסדות ציבור, מיגון מקורות מים ואבטחת מוסדות חינוך.
משא"ז - ריכוז נתונים להכנת תקציב המשא"ז , התקנת בסיסי הפעלת שא"ז ואחזקתם, מתן סיוע לגיוס מתנדבים למשא"ז. 

צה"ל

קשר בין הרמה המקבילה למרחב הרשות המקומית (חבל , יקל"ר מחוז) לרשות המקומית בכל נושאי החירום והביטחון ריכוז ותיאום של הכנת תקציב הג"א ומעקב אחר ביצוע התקציב. 
מרכז את הטיפול במחסני הג"א וערכות מגן. 

 

אירועים עירוניים

במהלך כל ימות השנה מחלקת הביטחון פועלת בשיתוף המחלקות העירוניות ומספקת אבטחה לכל האירועים עפ"י דרישת משטרת ישראל בנושא הביטחון והבטיחות. 
כלל האירועים העירוניים מאובטחים ע"י מחלקת הביטחון הן באירועים גדולים והן באירועים הקטנים ניתן להבחין בין שני סוגי האירועים.
אירועים תחת כיפת השמיים ואירועים סגורים.
באירועים תחת כיפת השמיים - קיים תאום עם משטרת ישראל לצורך קבלת אישורים , הכנת תוכנית אבטחה , הכנת תוכנית בטיחות ואישורי בטיחות (ע"י אגף הנדסה).
באירועים סגורים - ככלל אין צורך בקבלת אישורים מהמשטרה ,אך יש צורך בהכנת תוכנית אבטחה ויישומה בעזרת מאבטחים מחברות האבטחה. 

מערך הסיור

מערך הסיור מופעל ע"י מחלקת הביטחון באמצעות אחת מחברות השמירה.
הסיורים עובדים עפ"י הצרכים הקיימים ומשתנים עפ"י הפרמטרים הבאים: 

 • איומי פח"ע.
 • רמת הפשיעה 
 • עונות השנה בדגש על חופשת תלמידים.

ככלל פועלת הניידת עפ"י הפירוט הבא:

 •  משמרת בוקר – ניידת אחת.
 • משמרת צהריים – שתי ניידות .
 • משמרת לילה - בין שתיים לשלוש ניידות.

להלן המשימות המוטלות על סיירי מחלקת הביטחון:

 1. טיפול באירועים עירוניים (הקמות רעש , וונדליזם ושריפות).
 2. סיורי מניעה למניעת פשיעה וזאת עפ"י מיפוי פשיעה.
 3. סיורים לאבטחת אירועים .
 4. סיורי מניעה בבתי ספר ומוסדות ציבור כולל כל מתקני העירייה המחוברים למוקד העירוני.