מתקני מיחזור פסולת אלקטרונית:

צד מערב 

  • רחוב הגיבור ביה"ס השחר בחניה 
  • רחוב פשוש בית הספר רבין
  • רחוב אלכסנדר הגדול בית הספר לאומנויות
  • פארק 4 עונות בחניה 
  • רחוב בן גוריון (באזור גן האם)

צד מזרחי 

  • רחוב הדרים ביה"ס רעות
  • רחוב נחשון ביה"ס הירוק
  • רחוב גולדה ביה"ס בגין
  • ביה"ס המגן 
  • רחוב בן גמלא ביה"ס כפר מלל