דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 29/19 לתפקיד מנהל/ת פרויקטים באגף מערכות מידע

לעיריית הוד השרון דרוש/ה מנהל/ת פרויקטים באגף מערכות מידע 

תיאור התפקיד:

תכנון וניהול פרויקטים הנוגעים למערכות המידע בהתאם לצורכי הרשות המקומית

הגדרת צרכי הרשות בפרויקטים הנוגעים למערכות המידע

 1. ניתוח הצרכים המידיים של מנהלים ועובדי הרשות כמשתמשים.
 2. איסוף מידע על מאפייני הפעילויות הנדרשות של הפתרונות ומערכות המידע והתקשורת באמצעות פגישות עם עובדי ומנהלי הרשות המקומית.
 3. הכנת מסמכי אפיון הצטיידות ובחינת פתרונות ומערכות מידע ותקשורת ממוחשבים קיימים או ייעודיים תוך בחינת הפתרון על כל היבטיו ובחינת הפער בין הצרכים לבין הפתרון (GAP ANALISYS)
 4. כתיבת נהלי עבודה והטמעתם בקרב המשתמשים.
 5. תכנון סדר הקדימויות בפרויקטים אשר בתחום אחריותו תוך התחשבות באבני הדרך, צווארי בקבוק, מחזור החיים כולל של הפרויקט ועוד.

הובלת פרויקטים הקשורים למערכות המידע של הרשות

 1. איפיון המענה לצרכים שזוהו, תוך בחינת התאמת פתרונות טכנולוגיים קיימים.
 2. בניית לוחות הזמנים של הפרויקטים שבאחריותו בהתאם לאבני הדרך, המגבלות והמשאבים הנדרשים.
 3. ניהול תקציבי הפרויקטים שבאחריותו, הבאה לאישור ותיעוד שינויים בתקציב.
 4. ניתוח הסיכונים, הצגתם ונקיטת צעדים להקטנתם עבור הפרויקטים שתחת תחום אחריות.
 5. פיקוח ובקרה של שלבי ביצוע והתקדמות הפרויקטים שבתחום אחריותו.
 6. פיקוח ובקרה על עבודתם של קבלני המשנה בפרויקטים בתחום אחריותו.
 7. מתן פתרונות לבעיות ותקלות העולות בשלבי ביצוע במסגרת הפרויקט.
 8. אחריות לאינטגרציית כל הפרויקטים המצויים באחריותו, תוך בחינת כל הנתיבים בתכנית העבודה.
 9. הצגת תקופתית של הפרויקט ומצב התקדמותם להנהלת הרשות ובתאום עם הממונה.
 10. ליווי ובקרה של תהליך הטעמת המערכת.

הטעמה ויישום של כלים מתקדמים ופתרונות מידע ותקשורת בקרב משתמשי הרשות

 1. איתור והצגת פתרונות מחשוב ותקשורת בהתאם לצרכי הרשות המקומית תוך ביצוע פגישות עם קבוצות משתמשים פוטנציאליות.
 2. כתיבת מסמכי אפיון , סיכומי ישיבות והחלטות לביצוע
 3. הגדרת התצורה של פתרונות ומערכות במידע והתקשורת בהתאם לצרכי המשתמשים.
 4. גיבוש והפצת מתודולוגיות וכלי ניהול תצורה
 5. בחינת כלים לביצוע בדיקות איכות (בדיקות ידניות, בדיקות אוטומטיות, בדיקות עומסים וכו`) לפתרונות ומערכות המידע בתחום אחריותו.

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

דרישות התפקיד:

 • בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלת גבוהה, או שקיבל כרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ – חובה
 • בוגר קורס לניהול פרויקטים - חובה
 • ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות כמנהל או מערכות מידע או מנהל פרויקטים בחברה בעלת 50 עובדים ומעלה - חובה.
 • ניסיון בניהול של 6 עובדים לפחות, כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך זמן של 3 שנים לפחות- חובה
 • עברית ואנגלית ברמה גבוהה – חובה.

היקף המשרה : מסלול קידום של מנהל מחלקה 39-41 בדרוג מח"ר ברשות מקומית רמה ב` או בנגזר משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים ו13/8/17בהתאם לכללים הנהוגים בשרות בציבורי. 

כפיפות: מנהלת מערכות מידע ראשי (מנמ"ר) 

כישורים אישיים:
תפיסה אסטרטגית של מערכות המידע ברשות, יכולת עבודה בשיתוף פעולה עם כל יחידות הארגון, חדשנות, מציאת פתרונות טכנולוגיים בראיית עלות תועלת, יכולת בניית תהליכים חוצי ארגון והטמעתם לטווח ארוך , יכולת ארגון ותכנון, שקדנות, אמינות ומהימנות אישית, תפיסה שירותית גבוהה.

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • קורות חיים 
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים
 • המלצות
 • צילום תעודת זהות
 • מועמד אשר יוזמן לועדת בחינה יידרש למלא הצהרה בדבר עברו הפלילי 

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו למייל enosh@hod-hasharon.muni.il או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים באגף משאבי אנוש, בן גמלא 28, קומת ב`, עד ליום ג` 14/5/19 בשעה 13:00 (משרדי העירייה פתוחים כל יום עד השעה 15.30 וסגורים ביום שישי ובתאריכים 21-25/4/19 פסח וב 9/5/19 עצמאות)

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

על החתום,
רינת סער פנקס
מנהלת אגף משאבי אנוש