הודעות מכרזים

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
שם המכרז: פתיחת תיבת מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/06/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פתיחת תיבת מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/06/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פתיחת תיבת מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/03/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פתיחת תיבת מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/02/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פתיחת תיבת מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/02/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פתיחת תיבת מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/02/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פתיחת תיבת מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/02/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פתיחת תיבת מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/01/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פתיחת תיבת מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/01/2020 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פתיחת תיבת מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/11/2019 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פתיחת תיבת מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/11/2019 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פתיחת תיבת מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/10/2019 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פתיחת תיבת מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/09/2019 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פתיחת תיבת מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/09/2019 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פתיחת תיבת מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/07/2019 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פתיחת תיבת מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/07/2019 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פתיחת תיבת מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/06/2019 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פתיחת תיבת מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/06/2019 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פתיחת תיבת מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/05/2019 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פתיחת תיבת מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/05/2019 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פתיחת תיבת מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 29/04/2019 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פתיחת תיבת מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/03/2019 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פתיחת תיבת מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/03/2019 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פתיחת תיבת מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/02/2019 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: פתיחת תיבת מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/02/2019 תאריך סגירת המכרז:

עבור לארכיון המכרזים