הוד השרון ראשונה בשקיפות


עיריית הוד השרון קיבלה את הציון המרבי של 6 מתוך 6 במדד השקיפות של השלטון המקומי,
שנערך על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה, אחת מתוך 12 רשויות בלבד, מתוך 255 הרשויות שנבדקו.
המדד בדק את היקף פרסום הפרוטוקולים של המועצה, ועדות העירייה המרכזיות והוועדות לתכנון ובנייה.
הציון המרבי במדד השקיפות של המכון הישראלי לדמוקרטיה,
מצטרף לציון של 99% שקיבלה העירייה במדד שקיפות אתרי הרשויות המקומיות של עמותת "שבי"ל – שקיפות בינלאומית", שפורסם בשנה שעברה.

אמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון: "השקיפות ושיתוף הציבור בעבודת העירייה, הינם ערך יסוד של עבודת העירייה בשנים האחרונות.
שקיפות מבטיחה את חיזוק אמון הציבור בהחלטות העירייה, כמו גם קבלת החלטות טובה יותר הנותנת מקום נרחב לעמדות התושבות והתושבים ולמכלול צרכיהן/ם.
גאה במיוחד בצוות עובדות ועובדי העירייה אשר הובילו ויישמו את מדיניות השקיפות העירונית, אשר ההישג האחרון וקודמיו, רשומים גם על שמן/ם".

לכתבה בדה מרקר