אמישה שמואל ז"לשמואל נולד בשנת 1920 למליה ולחיים בעיר דרבן שברומניה. אביו היה סוחר בקר ונחשב לסוחר גדול ואמיד. הבית היה בעל צביון מסורתי. המשפחה מנתה שלושה ילדים: זיסלה, בלה ושמואל. שמואל למד שמונה כיתות בבית הספר הרומני.
בשנת 1941 נכנסו הגרמנים לאזור דרבן. על פי הסכם שנחתם בין גרמניה לרומניה, באוגוסט 1941 העבירו הגרמנים למנהל הרומני אזור ששכן בין נהר הבוג לנהר הדנייסטר שכונה בשם טרנסניסטריה. ערב המלחמה ישבו בשטח זה כ-300,000 יהודים. אחרי כיבושה הייתה טרנסניסטריה למקום ריכוז ליהודי בסרביה, בוקובינה וצפון מולדביה.
המשפחה, יחד עם כל בני העיר, נשלחו למחנה טרנסניסטריה למחנה מוגילב. שמואל עבד אצל הגרמנים. הוא נהג לגנוב מהם כל מיני דברים, אותם היה מחלק בין אנשים רבים. פעם אחת נתפס וספג מלקות כה קשות שכמעט מת. רוב הזמן עבד בניקיון המחנה ובצחצוח נעלי הגרמנים.
במוגילב סחרה המשפחה בבגדים ובמוצרי סדקית. את הסחורה היו מוכרים לגויים תמורת לחם ומזון. שמואל עבד עד סוף המלחמה במחנה מוגילב.
בסוף 1943 החזירו השלטונות הרומנים את היהודים מטרנסניסטריה למקומות מושבם ברומניה בעקבות לחצים שהופעלו על הממשל והתקרבות החזית לאזור. במחנות בטרנסניסטריה נספו כ-90,000 יהודים. שחרור טרנסניסטריה, בוקובינה ובסרביה היה ב-10 באפריל 1944 על ידי הצבא האדום.
בשנת 1945 עם תום המלחמה שבה המשפחה לדרבן.
בדרבן היה שמואל סוחר בקר. שמואל היה סוחר ממולח שידע את המלאכה על בורייה. הוא ייצא את הפַּרות והחזירים לחוץ לארץ. הוא היה בקי במלאכת קניית הבקר וידע איזה פרה לקנות ומה משקל כל פרה וחזיר הנמצאים ברשותו. הוא ידע עם מי לסחור והקונים נתנו אמון בו ובסחורתו. שמואל התעשר מאד מהסחר בבהמות.
נציגי השלטונות הקומוניסטים מבוקרשט היו מבקרים אצלו לבדוק מדוע הוא משתכר סכום כה גבוה. משכורתו היתה גבוהה אף ממשכורת ראש הממשלה.
בשנת 1957 נשא שמואל את סימה לאשה.
לשניים היה בית מפואר מאד ברומניה. לרשות סימה עמדו מטפלת ועוזרת בית. היו להם 12 דונם ובהם גדלו 60 סוגי עצי פרי וגינה מטופחת ובה פרחים.
על אף החיים הטובים חששו השניים מהשלטון הקומוניסטי והחליטו לעלות ארצה.
בשנת 1962 עלו ארצה לבאר שבע עם בנם בשנת המיתון הגדול במשק. מאחר שהיה חרוץ, התחיל את חייו מבראשית. בתחילה עבד שמואל בבניין. הוא הפך להיות עצמאי בעל משאיות.
שני בניו: אבי – מאבטח, ויעקב - עובד במס הכנסה.
שמואל זכה לשני נכדים: שי ושמוליק.
שמואל נפטר בשנת 1987, יהי זכרו ברוך.