בהתאם להוראות סעיף לפקודת הרוקחות, הרינו קובעים בזאת רשימת תורנות בתי מרקחת בתחום העיריות - רעננה,כפר סבא הוד השרון:

תושבים יקרים,

  • פנייה לכונן בתי המרקחת במקרים דחופים בלבד, באמצעות המוקד העירוני 108.
  • השירות ינתן עם מרשם בלבד!
  • השירות כרוך בתשלום 80 ש"ח.