תמונה

אילן גריידי
מנהל מחלקת רישוי עסקים
בית העיריה בן גמלא 28 קומה ב'
‎098895070‏
09-8894947
קבלת קהל: בתיאום מראש

עיריית הוד השרון מברכת על הקמה והתפתחות של עסקים חדשים. 

בד בבד על העירייה להבטיח כי העסקים השונים במרחב העירוני יפעלו על פי החוק כדי להבטיח את שלומו ובטחונו של הציבור הרחב.

על פי חוק רישוי עסקים,  עסקים מסוימים חייבים ברישיון עסק. קבלתו כרוכה בהליך רישוי.

כדי להקל על הליך הרישוי,  העמדנו לשירותך את המידע הדרוש אשר יסייע בידך לקבל רישיון עסק בהקדם.

צוות מחלקת רישוי עסקים ערוך לסייע לך בקידום הליכי רישוי העסק ויעשו ככל יכולתם, להחשת ההליך,  במסגרת החוק.

בעל עסק,  בטרם פנייתך למחלקה לרישוי עסקים,  אנא בדוק אם העסק שלך חייב ברישיון עסק. 
לבדיקה לחץ כאן 

אם עסקך חייב ברישיון עסק,  חלה עליך חובה,  על פי חוק רישוי עסקים ותקנותיו,  צו רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים, 

להתחיל בהליך הרישוי מייד.

מחלקת רישוי עסקים מופקדת על ישומו של החוק לרישוי עסקים בהוד השרון. 

בתפקידיה של המחלקה בתהליך הרישוי, נכללים:

 •  מתן מידע מקדמי לבעלי עסקים בכל הנדרש להוצאת רישיון לניהול העסק.
 •  טיפול בהליך הרישוי לרבות:
  - טיפול בהליך הגשת הבקשה לרישיון
  - ניתוב הבקשה לגורמי הרישוי השונים
  - מעקב וליווי עד לקבלת רישיון,או היתר זמני, או לחילופין דחיית הבקשה לרישיון.
  - הנפקת רישיון לניהול עסק לאחר קבלת אישורים של גורמי הרישוי.
  - ביקורות בעסק לבדיקת התאמה לרישיון העסק.

המידע מובא בזאת לנוחיות הציבור.  הנוסח המחייב הינו הנוסח המקורי ע"פ חוק רישוי עסקים תשכ"ח, 1968