הגשת בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין להעברת זכויות בטאבו

על פי סעיף 324 לפקודת העיריות (נוסח חדש), העברת זכויות בנכס בלשכת רישום המקרקעין מותנית בהצגת תעודה מהעירייה המופנית לרשם המקרקעין, מאשרת ששולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס (המוכר) ביחס לנכס.

האישור כרוך בהגשת מסמכים מלאים ומתאימים ותשלום אגרה בגין הגשת הבקשה ובהתאם לסוג הנכס ושיקול דעתה של הרשות.

הנחיות כלליות ודגשים:

 • הבקשה לרשם המקרקעין תוגש על ידי בעל/ת הנכס או מורשה מטעם בעל/ת הנכס בעל/ת ייפוי כוח.
 • בעת הטיפול בבקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין יתכן שתתבצע מדידה בנכס.
 • קבלת התעודה כרוכה בתשלום אגרה עפ"י חוק ותשלום כל חובות בעל הנכס ביחס לנכס עד התאריך  של תוקף התעודה.  לאחר בדיקת המסמכים שהגשתם, יישלח אליכם מסרון לתשלום האגרה / נציג טאבו ייצור עמכם קשר טלפוני.
 • במידה והנכן/ם מבקשות/ים לקבל פטור מנכס ריק במקביל לבקשה לאישור לטאבו. יש להסדיר את תשלומי הארנונה למלוא התקופה.
 • ניתן לשלם את הסכום הנדרש בכרטיס אשראי העברה בנקאית או צ'ק (האישור יינתן לאחר המתנה של 3 ימי עסקים )

שאלות כלליות בנושא אישורים לטאבו

מהו משך הטיפול בבקשה?

 • בקשות לאישורי משכנתא לכל סוגי הנכסים - 7 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה.

 • בקשות לרישום לדירות בקומת ביניים בלבד (למעט דופלקס) -  7 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה.

 • בקשות לרישום לבתים פרטיים, דירות גן, גג, קומה עליונה, דופלקס ועסקים - 45 ימים מיום הגשת המסמכים במלואם.   

 • משך זמן טיפול של בקשה שנדרש עבורה טיפול שמאי/ת חיצוני/ת (עבור בדיקת חיוב היטל השבחה) - 60 ימים. 

 • קרקעות / שטח אדמה ריק  - 60 ימים.

 • זמני טיפול בבקשות הינם בכפוף להעברת כל המסמכים ותשלום אגרת אישור.

 • במידה ויידרשו מסמכים נוספים מעבר למה שהוגש, יצרו עמכם קשר טלפוני.

כיצד מבצעים הארכת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)?

 • בפנייה עליכם לציין בטופס מקוון  את מספר הבקשה(תעודה)  המקורי / לצרף צילום תעודה.
 • הארכת התעודה כרוכה בתשלום אגרה עפ"י חוק. התעודה המחודשת תימסר רק לאחר סילוק כל חובות הארנונה עד תאריך תוקף התעודה המחודשת.
 • ניתן להאריך אישור לטאבו בדירה בקומת ביניים עד שנה מיום הנפקתו. יתר הנכסים עד חצי שנה.

שימו לב,

האישור לטאבו יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שתירשם בבקשה . נדגיש כי אישור זה מהווה תחליף לאישור במקור ומקובל על רשם המקרקעין.
אנא בדקו והקפידו על כתובת תקינה ונכונה.

הנחיות להגשת מסמכים למבקשי אישור לטאבו- לצורך פירוט המסמכים הנדרשים יש להקיש על סוג האישור המבוקש :

 

מעבר לטופס מקוון: