הגשת בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין להעברת זכויות בטאבו

על פי סעיף 324 לפקודת העיריות (נוסח חדש), העברת זכויות בנכס בלשכת רישום המקרקעין מותנית בהצגת תעודה מהעירייה המופנית לרשם המקרקעין, מאשרת ששולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס (המוכר) ביחס לנכס.

האישור כרוך בהגשת מסמכים מלאים ומתאימים ותשלום אגרה בגין הגשת הבקשה ובהתאם לסוג הנכס ושיקול דעתה של הרשות.

הנחיות כלליות ודגשים:

 • הבקשה לרשם המקרקעין תוגש על ידי בעל/ת הנכס או מורשה מטעם בעל/ת הנכס בעל/ת ייפוי כוח.
 • בעת הטיפול בבקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין יתכן שתתבצע מדידה בנכס.
 • קבלת התעודה כרוכה בתשלום אגרה עפ"י חוק ותשלום כל חובות בעל הנכס ביחס לנכס עד התאריך  של תוקף התעודה. לאחר בדיקת כל המסמכים הנדרשים שהגשתם, יישלח אליכם מייל לתשלום האגרה / נציג טאבו ייצור עמכם קשר טלפוני.
 • במידה והנכן/ם מבקשות/ים לקבל פטור מנכס ריק במקביל לבקשה לאישור לטאבו. יש להסדיר את תשלומי הארנונה למלוא התקופה.
 • ניתן לשלם את הסכום הנדרש בכרטיס אשראי העברה בנקאית או צ'ק (האישור יינתן לאחר המתנה של 3 ימי עסקים )

שאלות ותשובות בנושא אישורים לטאבו

מהו משך הטיפול בבקשה?

 • בקשות לאישורי משכנתא לכל סוגי הנכסים - 7 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה.

 • בקשות לרישום לדירות בקומת ביניים בלבד (למעט דופלקס) -  7 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה.

 • בקשות לרישום לבתים פרטיים, דירות גן, גג, קומה עליונה, דופלקס ועסקים - 45 ימים מיום הגשת המסמכים במלואם.   

 • משך זמן טיפול של בקשה שנדרש עבורה טיפול שמאי/ת חיצוני/ת (עבור בדיקת חיוב היטל השבחה) - 60 ימים. 

 • אדמות / שטח אדמה ריק  - 60 ימים.

 • זמני טיפול בבקשות הינם בכפוף להעברת כל המסמכים ותשלום אגרת אישור.

 • במידה ויידרשו מסמכים נוספים מעבר למה שהוגש, יצרו עמכם קשר טלפוני.

כיצד מבצעים הארכת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)?

 • בפנייה עליכם לציין בטופס מקוון  את מספר הבקשה(תעודה)  המקורי / לצרף צילום תעודה.
 • הארכת התעודה כרוכה בתשלום אגרה עפ"י חוק. התעודה המחודשת תימסר רק לאחר סילוק כל חובות הארנונה עד תאריך תוקף התעודה המחודשת.
 • ניתן להאריך אישור לטאבו בדירה בקומת ביניים עד שנה מיום הנפקתו. יתר הנכסים עד חצי שנה.

שימו לב,

האישור לטאבו יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שתירשם בבקשה . נדגיש כי אישור זה מהווה תחליף לאישור במקור ומקובל על רשם המקרקעין.
אנא בדקו והקפידו על כתובת תקינה ונכונה.

מסמכים הנדרשים להגשת בקשה לאישור לטאבו- לפי סוג הבקשה והנכס:

מסמכים לאישור היעדר חובות לרשם מקרקעין לצורך משכנתא:

 • טופס בקשה מקוון.
 • נסח טאבו עד 3 חודשים אחורה ממועד הפנייה. אם הנכס לא רשום בטאבו יש להעביר אישור רישום זכויות מהחברה המשכנת / אישור זכויות ממנהל מקרקעי ישראל.
 • צילום ת"ז + ספח. במקרה של חברה יש להגיש תעודת התאגדות חברה.
 • במידה ויש שוכרים בנכס, יש לצרף חוזה שכירות עדכני.

 

מסמכים להגשה בכל בקשה חדשה (למעט משכנתא) :

 • טופס בקשה מקוון.
 • נסח טאבו עד 3 חודשים אחורה ממועד הפנייה. אם הנכס אינו רשום בטאבו יש להעביר אישור רישום זכויות מהחברה המשכנת / אישור זכויות ממנהל מקרקעי ישראל.
 • צילום ת"ז + ספח. במקרה של חברה יש להגיש תעודת התאגדות חברה.
 • במידה ויש שוכרים בנכס, יש לצרף חוזה שכירות עדכני.
 • הצהרה על העדר חריגות חתומה בפני עו"ד בכל נכס מלבד דירה בקומת ביניים /אדמה לבנייה/חקלאית לחץ כאן להורדת המסמך
 • צו ירושה/צו קיום צוואה - נדרש בעסקת מכר של יורשים בלבד

מסמכים נוספים לפי סוג הבקשה של אישור היעדר חובות לרשם המקרקעין :

על התושב להגיש את המסמכים הרשומים בסעיף הקודם בנוסף לכתוב בטבלה

סוג הבקשה
 מסמכים נוספים להגשת הבקשה
רישום ע"ש המבקש/ מכר הסכם מכר מלא כולל נספחים
העברה אגב גירושין הסכם גירושין חתום ע"י בית משפט
אישור העברה ללא תמורה תצהיר העברה ללא תמורה של שני הצדדים חתום בפני עו"ד
פירוק חברה צו פירוק ופרוטוקול פירוק בחתימת המפרק ותדפיס מרשות התאגידים
העברה מנאמן לנהנה הודעת נאמנות ממס שבח/הסכם נאמנות
הסכם שיתוף חוזה להסכם שיתוף
רישום בית משותף צילום תקנון מוסכם, בצירוף רשימת הבעלים או בקשה לייחוד דירות בצירוף רשימת הבעלים.
רישום פרצלציה שטר חלוקה והסכם שיתוף