לצפייה ברישיונות לחצו כאן

לצפייה בטבלת רישיונות הכריתה 2018-2019 לחץ כאן

שם הרחוב מספר עצים ניתן להגיש ערעור עד סוג העצים שם בעל הרישיון סיבת הכריתה מספר רישיון
שלדג 10 2 14.6.20 סייגרוס רומנזוף אברהם ארז בטיחות 172
משאבים 53 1 7.7.20 קריית הפקאן דני טרשנסקי בנייה 174
הרצל 1 1 7.7.20 ברכיכיטון אוסטרלי נועה בן דוד בטיחות 175
ישפה 7 3 9.6.20 1 ברכיכיטון
2 סייגרוס רומנזוף
יעל גורדון בטיחות 166
השחל 28 1 9.6.20 תמר קנרי ידע שלמה מחלת עץ 167
שביל החלב 7 1 9.6.20 צאלון נאה זיו קדרי בטיחות 168
אילת 18 2 9.6.20 קריית הפקן סעיד יפית סכנה בריאותית לציבור 169
ארלוזרוב 13 2 7.6.20 1 אזדרכת מצויה
1 פיקוס גומי
ענת אוסטרובר בניה 165
האגודה פינת המייסדים 2 11.3.20 סייגרוס רומנזוף אלכס שפירא הסדרי תנועה בצומת 158
נטעים 22 5 11.3.20 ברוש גדול - פירות דורון דיין מחלת עץ 157
ארלוזרוב 3 2 11.3.20 אלוקזוארינה אשונה אייזיק עדנה בטיחות 156
דרך כפר הדר 19 2 11.3.20 ארוקריה רותם רן נתן עץ מת 155
דרך רמתיים 158 - נתיבי איילון כביש 402 (מהיר לעיר)

1
4
11
4
2
1
117
18
4
1
4
4
1
1
5
40
2
16
1
1
8
20
1
3
24
5
3

11.3.20

שיטה כחלכלה
ברכיכיטון אדרי - 2 העתקה
ברוש מצוי
צאלון נאה - 1 העתקה
סיגלון עלה-מימוזה- 1 העתקה
תות לבן
תמר מצוי-דקל
סייגרוס רומנזוף
ןשינגטוניה חסונה
אלביציה ורודה
אלביציה צהובה - 2 העתקה
בוהיניה מגוונת
ברוש גדול-פירות
ברכיכיטון אדרי
דולב מזרחי
בוטיה דרומית
הדר התפוז
זית אירופי - 15 העתקה
חרוב מצוי
טבבויות איפה
רפיס נמוך
מתחלית פעמונית - 20 העתקה
סבל פלמטו
פיקוס חלוד
קזוארינה שבטבטית
שלטית מקומטת - 2 העתקה
תמר ננסי

נתיבי איילון - גיל נכס  

154

נספח סקר עצים מהיר לעיר

המכבים 25 15
3
1
1.3.20 קליסטמון הנצרים
ברכיכיטון אדרי
ברכיכיטון דו-גוני
עיריית הוד השרון בניה 153
שנת היובל 3 3 3.2.20 תמר מצוי-דקל עיריית הוד השרון בטיחות 149
החרמון 5 1 3.2.20 תמר מצוי-דקל עיריית הוד השרון מחלת עץ 150
חנקין 8 1 3.2.20 גרווילאה חסונה עיריית הוד השרון עץ מת 151
הנשיאים 8 3.2.20 סיגלון עלה-מימוזה עיריית הוד השרון עץ מת 152