תמונה

 

במיוחד השנה - פורים ללא נפצים

חמישה חודשים אחרי אסון ה-7 באוקטובר, כשהמלחמה נמשכת והדי הפיצוצים עדיין נשמעים במקומות רבים בארץ,
לא צריך עוד פיצוצים!


שימו לב, מכירה, אחזקה ושימוש בנפצים מטופלים ע"י המשטרה במישור הפלילי וע"י גורמי הביטחון והאכיפה
באמצעות החרמת הנפצים והטלת קנסות

הורים, תלמידות ותלמידים, בעלי חנויות
בהוד השרון נגלה רגישות ואחריות
לא נפוץ נפצים ולא נתחפש בתחפושות שעלולות לעורר בהלה וחרדה

 

תמונה