מתקני מיחזור פסולת אלקטרונית:

צד מערב 

  • רחוב הגיבור ביה"ס השחר בחניה 
  • רחוב פשוש בית הספר רבין
  • רחוב אלכסנדר הגדול בית הספר לאומנויות
  • פארק 4 עונות בחניה 
  • רחוב השקמים בית הספר השקמים

צד מזרחי 

  • רחוב הדרים ביה"ס רעות
  • רחוב נחשון ביה"ס הירוק
  • רחוב גולדה ביה"ס בגין
  • ביה"ס המגן 
  • רחוב בן גמלא ביה"ס כפר מלל 

 

מתקני מחזור נייר:

לצפייה במיקום מתקני מחזור נייר - מזרח העיר 
לצפייה במיקום מתקני מחזור נייר - מערב העיר

 

מתקני מחזור בקבוקים:

לצפייה במיקום  - מזרח העיר
לצפייה במיקום - מערב העיר

 

מתקני מחזור זכוכית:

לצפייה במיקום מיכלי זכוכית