מתקני מיחזור פסולת אלקטרונית:

רחוב יאנוש קורצאק בחנייה של פארק עתידים

 

מתקני מחזור טקסטיל:

לצפייה בקובץ לחץ כאן

 

מתקני מחזור נייר:

לצפייה בקובץ על מזרח העיר לחץ כאן
לצפייה בקובץ על מערב העיר לחץ כאן

 

מתקני מחזור בקבוקים:

לצפייה בקובץ על מזרח העיר לחץ כאן
לצפייה בקובץ על מערב העיר לחץ כאן

 

מתקני מחזור זכוכית:

לצפייה בקובץ לחץ כאן