מס`  שם  תפקיד  ממלא מקום
 1  עדי ברמוחה  יו"ר  נדב דואני
 2  יעל עבוד ברזילי  חברת ועדה  רן יקיר
 3  מוטי ליטר  חבר וועדה  
 4 מאיר חלוואני  חברה וועדה  עדי פרילינג אנקורי
 5  כנרת אלישע כהן  חברת וועדה  
 6  אביבה גוטרמן  חברת וועדה  רפי בן מרדכי
 7  יגאל שמעון  חבר וועדה  חיים שאבי