שם תפקיד ממלא מקום סיעה
יעל עבוד ברזילי יו"ר נאור שירי קצב- מרצ - יש עתיד
מאיר חלווני חבר עדי פרילינג אנקורי דרך העיר
אלון גלבוע חברה אביבה גוטרמן הוד השרון שלנו
גזבר העירייה חבר    
היועמ"ש לעירייה חבר    
מנהלת אגף לשירותים חברתיים חברה    
מנהל אגף הגבייה חבר    
*** לגבי בעלי תפקידים בעירייה כל אחד מהם
יכול להסמיך בעל תפקיד לענין סעיף זה מבין עובדי העירייה