אמיר כוכבי
ראש העיר
בית העיריה בן גמלא 28
09-7759588
050-5127756
09-7759580
קבלת קהל: בתיאום מראש
יעל עבוד ברזילי
מ"מ וסגנית ראש העיר
בית העיריה בן גמלא 28
09-7759505
050-3424158
מאיר חלוואני
סגן ראש העיר
רחוב הרשות 6 א
09-8894035
0508215214
09-8894909
נאור שירי
סגן ראש העיר
רן היילפרן
מנכ"ל העיריה
בית העיריה בן גמלא 28
09-7759544
09-7759570
קבלת קהל: בתיאום מראש
מוטי פרוינד
מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור
בית העיריה בן גמלא 28
09-7754085
09-7754020
קבלת קהל: בתיאום מראש