אמיר כוכבי
ראש העיר
בית העיריה בן גמלא 28
09-8894948
קבלת קהל: בתיאום מראש
יעל עבוד ברזילי
מ"מ וסגנית ראש העיר
בית העיריה בן גמלא 28
09-8894945
כנרת אלישע כהן
סגנית ראש העיר
קבלת קהל: בתיאום מראש
רן היילפרן
מנכ"ל העיריה
בית העיריה בן גמלא 28
09-8894020
קבלת קהל: בתיאום מראש
משה שטיגליץ, רו"ח
מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור
בית העיריה בן גמלא 28
09-8894946
קבלת קהל: בתיאום מראש