מדריכה מטעם חברת "רועי גבע" שלימדה במסגרת קורס פרטי להכנה לבגרות בחממת גיורא ובבית ספר הדרים, אובחנה כחולת קורונה.

המדריכה לימדה בימים א'. ב' ו-ג' בשבוע החולף, (28-30 ביוני).

28.6
גיורא: 9:00-15:00
הדרים: 16:30-22:30

29.6
גיורא: 9:00-15:00
הדרים: 16:30-20:30

30.6
גיורא: 9:00-15:00
הדרים: 16:30-19:30

חברת "רועי גבע", יידעה בנושא את התלמידות והתלמידים שנכחו בכיתות. אגף החינוך בעירייה פועל כדי לרכז את רשימת כל התלמידות והתלמידים ולהעבירם באופן מרוכז למשרד הבריאות.
על התלמידים וההורים לפנות לרופא המטפל בכדי לעדכן ולבקש בדיקת קורונה.

כמו כן יש חובה לדווח באתר משרד הבריאות בקישור הרצ"ב על הבידוד עקב חשיפה לחולה מאומתת ולעדכן בכך את מחנכי הכיתות.
https://govforms.gov.il/mw/forms/QuarantineForExposees%40health.gov.il

נבקש לחדד כי על פי הנחיות משרד הבריאות, גם לאחר קבלת תשובה שלילית של הבדיקה, יש חובה להשלים 14 ימי בידוד מיום החשיפה.חזור לדף הבית