תושבים ותושבות שלום רב,

החל מיום ראשון 28.6 ועד יום חמישי 20.8 בין השעות 08.00-17.00
תבצע חברת החשמל עבודות בדרך מגדיאל, מרחוב עליית הנוער/דרך מגדיאל ועד כיכר מגדיאל בהתאם להזמנת עיריית הוד השרון.

העבודות כוללות: קידוחים תת קרקעיים ופתיחת מדרכות לצורך הורדת עמודים וכבלים והטמנתם בקרקע.

מפקח: איתן קלדרון
מנהל עבודה: פדילה נאיל

לתשומת לבכן/ם:

לא תהיה הפרעה לכניסה ויציאה מחצרות הבניינים.

מקום העבודה יסומן באמצעות שלטים מתאימים בהתאם לאישורי משטרה.

במקום יהיו נוכחים פקחי תנועה לטובת שמירה על הסדרי התנועה ובטיחות הולכי הרגל.

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים על שיתוף הפעולה.

בברכה,

רמתי עמי, נציג הקבלן 052-4485510חזור לדף הבית