בשורה משמעותית לעסקים:
פטור מארנונה ל-3 חודשים.
נכנס לתוקף תיקון תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) בנוגע לפטור/הנחה לעסקים שפעילותם נפגעה על רקע משבר נגיף הקורונה.

למידע ובירוריםחזור לדף הבית