תושבות/ים יקרות/ים

בסוף חודש אוקטובר, בעקבות פניה של תושבות ותושבים ברשתות החברתיות עלה חשד לפריצה במערך של ספק הגבייה של חברת אלומה. לאור החשד הורדנו באופן מידי את מערכת הגבייה, דיווחנו על כך למנמ"רית (מנהלת מערכות מידע), של העירייה, למערך הסייבר הלאומי, ולרשות להגנת הפרטיות. כמו כן, שכרנו שירותי מומחה בתחום לבירור הנושא ולטיפול בהשלכותיו.

עם התבהרות הנתונים יצאה הודעה מסודרת ללקוחות החברה, המעדכנת בדבר הפריצה למערך ספק הגבייה של חברת אלומה עם המלצתנו לעקוב אחר תנועות כרטיסי האשראי וביטולם במקרה של תנועות חשודות. יודגש כי לא נמצאה כל פריצה למערכות העירייה.

מערך הגבייה של החברה שב לפעילות ב- 16.11.2021 עם אישור המומחה בתחום לכך, זאת לאחר שערך בדיקה מקיפה ולאחר שתוקנו פערי אבטחה על ידי הספק.

בשבוע האחרון, אנו עדים לכך שנעשו מספר ניסיונות שימוש בכרטיסי אשראי אשר המידע לגביהם זלג בפריצה בחודש אוקטובר, ניסיונות אשר נחסמים על ידי חברות האשראי שמיודעות כמובן בדבר האירוע ומבצעות מעקב אחריו.

אנו שבים וממליצים למי ששילם לפעילות במסגרת אלומה, לעקוב אחר פירוט כרטיסי האשראי, וככל שיש תנועות חריגות לדווח באופן מידי לחברות כרטיסי האשראי, לטובת חסימת כרטיס וביטולו.

אנו נמצאים בתקופה בה מתקפות סייבר מתרחשות חדשות לבקרים, ולכן יש לתת תשומת לב יתרה בנוגע לשימוש בכרטיסי האשראי ולנקוט באמצעים מתאימים לצמצום סיכונים.חזור לדף הבית