תושבות.ים יקרות.ים

החל מיום ראשון 14.3.21 יפתחו משרדי מנהל הנדסה, אגף הגבייה והשומה לקבלת קהל, בהתאם להנחיות התו הסגול.

שעות קבלת הקהל נשארו כפי שהיו טרום הקורונה, שימו לב בחלק מהמשרדים יש להגיע בתיאום מראש בלבד

תושבות ותושבים שטרם השלימו את הליך ההתחסנות, מתבקשים להמשיך ולהשתמש באמצעי השירות המקוונים.

אגף גבייה:
ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30
טלפון: 098894444

מחלקת שומה:
ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30
טלפון: 098894460

לשכת מהנדס העיר
בתיאום מראש
טלפון: 097759667

אגף תשתיות:
בתיאום מראש
בימים ב', ה' - 12:00-08:30 וביום ג'- 17:30-15:30
טלפון: 097759662

אגף מבני ציבור:
בתיאום מראש
טלפון: 09-7754084

אגף רישוי ופיקוח על הבניה:
* מחלקת רישוי
יום ג' בין השעות 15:00 עד 17:30
יום ה' בין השעות 8:30 עד 12:30
טלפון: 097754080

* מחלקת פיקוח:
יום ב', ה' 08:30-12:00
יום ג' 15:30-17:30
טלפון: 097759672

* קליטת בקשות להיתרי בניה:
יום ה' - 12:00-08:30 וביום ג' - 17:30-15:30
טלפון: 097754028

אגף התחדשות עירונית:
בתאום מראש
טלפון: 097759770

אגף תכנון:
יום ב' 12:00-08:30 למתכננים בלבד בתיאום מראש
יום ג' 17:30-15:30,
יום ה' 12:00-08:30
טלפון: 097759909

אדריכל העיר ומנהל אגף תכנון
בתיאום מראש
טלפון: 097759924

* מחלקת מידע תכנוני להיתר (מידעניות):
יום ב' 12:00-08:30 למתכננים בלבד, בתיאום מראש
יום ג' 17:30-15:30,
יום ה' 12:00-08:30
טלפון: 097759909

* מחלקת ייעודי קרקע ו -GIS:
קבלת קהל יום ב' 12:00-08:30 למתכננים בלבד בתיאום מראש.
יום ג' 17:30-15:30,
יום ה' 12:00-08:30
טלפון: 097759909

מחלקת מיפוי ופרצלציה:
יום ב' 12:00-08:30 למתכננים בלבד בתיאום מראש
יום ג' 17:30-15:30,
יום ה' 12:00-08:30
טלפון: 097759909

מחלקת תכנון:
יום ב' 12:00-08:30 למתכננים בלבד, בתיאום מראש
יום ג' 17:30-15:30,
יום ה' 12:00-08:30
טלפון: 097759909

מחלקת השבחה:
בתיאום מראש
יום ג' - 17:30-15:00
יום ה' - 12:00-08:30
טלפון: 097759670

מחלקת שומה והיטלים:
בתיאום מראש
יום ג' - 17:30-15:00
יום ה' - 12:00-08:30
טלפון: 097759670

מחלקת נכסים:
בתיאום מראש
בימים ב', ה' - 15:00-08:30
טלפון: 097759730

אגף תנועה:
בימים ב', ה' - 12:00-08:30
טלפון: 098894220

מחלקת ארכיון:
ימים ב', ה' - 12:00-08:30 וביום ג' - 17:30-15:30
טלפון: 097759648חזור לדף הבית