הנחיות היועמ"ש לממשלה מס' 1.1912 בנושא תחולת חוקי עזר של רשויות מקומיות על תעמולת בחירות ועל שלטים ומודעות בעלי מסר פוליטי וכן הוראות סעיפים 10 עד 13 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט – 1959 - הינן ההוראות המחייבות ויש לפעול על פיהן (הנחיות היועמ"ש לממשלה מס' 1.1912 מצורפים לסיכום זה).
לסיכום מדיניות האכיפה והנחיות לחצו כאןחזור לדף הבית