20.7

סייעת נוספת בגן נחליאלי התגלה היום כחולת קורונה מאומתת, הסייעת שהתה בגן בפעם האחרונה ביום חמישי ה-16 ביולי.
אנו מודעים לכך שילדות וילדי גן נחליאלי נמצאים כבר בבידוד בעקבות מקרה קודם של סייעת שהתגלתה כחולת קורונה מאומתת, אך כעת יוארך הבידוד עד ה-30 ליולי, כאשר היציאה מהבידוד תהיה ב-31 ביולי (סה"כ 14 ימי בידוד מיום החשיפה האחרון).
**
סייעת בגן נחליאלי התגלתה היום כחולת קורונה מאומתת. הסייעת שהתה בגן בפעם האחרונה ביום חמישי ה-9 ביולי .

על פי הנחיות משרד הבריאות, על כל מי שהיו עימה במגע, החל מה-9 ביולי, חייב להיכנס לבידוד.

על ההורים לדווח על הבידוד של ילדם באתר משרד הבריאות בקישור הבא: https://govforms.gov.il/mw/forms/QuarantineForExposees%40health.gov.il

החל מהיום, בהתאם להנחיות חדשות של משרד הבריאות, לא יאפשרו בלשכת הבריאות ובקופות החולים עריכת בדיקות מרוכזות. ההחלטה האם לערוך בדיקה, נתונה בידי קופת החולים של המבוטח/ת.

בכל מקרה שבו מי מהמבודדים/ות מפתח/ת תסמינים, יש לפנות לרופא המטפל.חזור לדף הבית