סקר העצים של הוד השרון בעיצומו

במהלך הסקר יבדקו ויצולמו כל העצים במרחב הציבורי בעיר.
עם סיום הסקר תתוסף למערכת המידע הגיאוגרפי העירונית (GIS) שכבת עצים.
באמצעות המספר המופיע על הלוחיות המוצמדות לעצים ניתן יהיה למצוא את הפרטים של כל עץ במרחב הציבורי העיר:
מין העץ, הערכת גובה וגיל העץ, הערכת בריאות ובטיחות העץ.

עד שיסתיים הסקר ניתן לבקר בעמודים נוספים באתר על עצים בעיר:

yes נטיעות עצים ברחבי העיר

yes חשיבות העצים ושימורם