נועה אביטל
מנהלת מחלקת החינוך לגילאי לידה עד 3

תמונה

מחלקת החינוך לגילאי לידה עד 3 הוקמה בשנת 2021 במטרה להוות מעטפת הן להורים והן למסגרות החינוכיות בעיר, מתוך תפיסת האחריות העירונית על הרצף החינוכי, אשר מתרחבת מגיל לידה וכדי להבטיח את איכות החינוך- טיפול בגיל הרך. 
המחלקה עובדת בשיתוף פעולה עם המסגרות החינוכיות לגילאי לידה עד 3 בעיר.

בהוד השרון כ- 50 מסגרות חינוכיות לגילאי לידה עד 3 עם 7 פעוטות ומעלה.

החל מינואר 2022 מעונות היום שבהם 7 פעוטות ומעלה, הכלולים בחוק הפיקוח, התשע"ט-2018 עברו לאחריות משרד החינוך.

המחלקה מסייעת למסגרות אלו לעמוד בדרישות חוק הפיקוח על מעונות היום ותקנותיו ומקיימת השתלמויות מקצועיות, קורסי עזרה ראשונה והתנהלות בטוחה לצוותי החינוך לגיל הרך.

עיריית הוד השרון, אגף החינוך, המחלקה לגילאי לידה עד 3 רואות חשיבות רבה בטיפוח והשקעה בצוותי החינוך ולכן שמו למטרה לספק פיתוח מקצועי, הכשרות מקצועיות, הדרכה, ליווי וייעוץ חינוכי ולפעול לקידום, מניעה ואיתור מוקדם של בעיות התפתחותיות בגיל הרך. 

 

המחלקה פתחה בשיתוף מכללת בית ברל ומשרד החינוך, תכנית הכשרה פדגוגית של מחנכות מטפלות בגיל הרך בהוד השרון.

בתכנית לומדות 32 מחנכות מטפלות אשר עובדות במעונות המפוקחים ובגנים הפרטיים בהוד השרון, ידע התפתחותי וכלים מקצועיים שיקדמו אותן
בעבודה חינוכית - טיפולית איכותית עם הילדות והילדים.