עיריית הוד השרון נערכת לקייטנות הקיץ תשפ"א

קייטנה הינה עסק טעון רישוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג – 2013 (כולל תיקונים). פריט בצו – 7.8 א'.

המבקשות.ים להפעיל קייטנה בקיץ הקרוב, מחוייבות.ים לפעול לפי האמור בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) התשס"א 2000, ולפי האמור בחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח) התש"ן 1990

מפעילות.ים המעוניינות.ים להפעיל קייטנה במבני ציבור ובאולמות הספורט ברחבי העיר מתבקשות.ים לפנות לטלי צידון, רשות הספורט, רחוב הבנים 14 talit@hod-hasharon.muni.il

עד לתאריך 13.5.2022

בנוסף, המעוניינות.ים להפעיל קייטנה נדרשות.ים לשם כך להוציא רישיון עסק לקייטנה, יש לפנות למח' רישוי וקידום עסקים בעיריית הוד השרון לטל': 09-8895073 עד לתאריך 13.5.2022,
במקביל יש לפנות למשרד החינוך ולפתוח בהליך לקבלת אישורו, הכרוך במעבר השתלמות כתנאי מקדים.

yesשימו לב:  לא תותר הפעלת קייטנה ללא רישיון עסק!