תמונהפעילות נטיעת עצים לט"ו בשבט יחד עם תלמידות ותלמידי ביה"ס נווה נאמן

22.1 יום שני בשעה 10:30 | רחוב הגלעד פינת האשל הוד השרון