הסבת קנס חניה:

 • הסבה של קנס הינה העברת הקנס מבעל הרכב הרשום במשרד הרישוי לנהג ברכב בעת ביצוע העבירה, או המחזיק ברכב במועד רישום הקנס.
 • ניתן להגיש בקשה להסבת קנס חניה תוך 90 ימים מקבלת הודעת תשלום הקנס בדואר רשום, ולא יאוחר מהתאריך האחרון לתשלום.

לצורך ביצוע הסבה, יש להעביר למשרדי רשות החנייה את המסמכים הבאים:

נהגים פרטיים:

 • הצהרה החתומה על ידי הנהג/המחזיק ברכב, לפיה הרכב היה ברשותו בעת רישום הקנס.
 • צילום ת.ז כולל ספח של הנהג/המחזיק ברכב על שמו יוסב הקנס.
 • חברות ליסינג/השכרה:
 • תצהיר מסירת פרטים החתום ע"י עו"ד כדין.
 • ·חוזה ליסינג/השכרה חתום.
 • ת"ז של המוסב כולל ספח (דרכון לתושב חוץ).

חברות פרטיות:

 • הצהרה החתומה על ידי הנהג/המחזיק ברכב, לפיה הרכב היה ברשותו בעת רישום הקנס.
 • צילום ת.ז כולל ספח של הנהג/המחזיק ברכב על שמו יוסב הקנס.
 • הצהרת קצין רכב.

דרכי הגשת בקשה:

yes בקשה מקוונת

yes במייל: Rhanaya@hod-hasharon.muni.il

yes בדואר: רשות החניה, רח` הנגר 1, אזור התעשייה נווה נאמן, הוד-השרון.

לידיעתכם! ללא צירוף המסכים הנדרשים לא תבוצע ההסבה