תושבות/ים יקרות/ים, 
ימי פינוי גזם ופסולת גושית וקרטונים

מפת ימי פינוי גזם

yes להורדת המפה לחצו כאן או על התמונה 

yes ימי פינוי לפי רשימת רחובות

פסולת המוגדרת גושית: כל פסולת אשר אינה פסולת אורגנית ונפחה גדול כך שלא ניתן להשליכה לפח האשפה הירוק, כגון: ריהוט, מזרונים, אופניים, עגלות ילדים ישנות, בוסטרים וכו'.

 

הנחיות לאיסוף גזם, פסולת גושית וקרטונים

הגזם, הפסולת הגושית והקרטונים מפונים בהתאם למפורט במפה לעיל

על התושבות/ים לבצע הפרדה בין פסולת גושית הכוללת גם אריזות גדולות וקרטונים (ראו הנחיות פינוי קרטונים) לבין גזם בשתי ערימות.

את שאריות העלים, תוצר כיסוח הדשא והקרטונים (ראו הנחיות פינוי קרטונים) יש להניח ליד ערימת הגזם על שפת המדרכה לפני הבית או על הכביש במקום חניית הרכב בערב לפני יום הפינוי גזם הינו: גזעי עצים, שאריות עלים, דשא, ענפים ועוד

שימו לב, 
אין להניח ערימות גזם מתחת לחוטי חשמל ובקרבת צנרת מים, תיבות בזק, טפטפות וכד'.