דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 21/19 לתפקיד עו"ס ליחידה למניעת התעללות והזנחה בקשישים באגף לשירותים חברתיים

תיאור התפקיד:

  • טיפול פרטני בקשישים בהזנחה והתעללות ובבני משפחתם
  • טיפול קבוצתי
  • איתור, זיהוי ומניעה בתחום התעללות והזנחה
  • ביקורי בית
  • עבודה קהילתית על כל היבטיה

דרישות התפקיד:

  • עובד/ת סוציאלי/ת בעל/ת תואר בוגר בעבודה סוציאלית- חובה.
  • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים- חובה
  • ניסיון בעבודה עם אוכלוסייה ותיקה- יתרון
  • ידע בתחום האלימות- יתרון
  • ניסיון בעבודה קבוצתית- יתרון

כישורים אישיים

אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, יכולת קבלת החלטות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, סמכותיות ונשיאה באחריות, מרץ ופעלתנות, יכולות למידה טובים מאוד ונכונות ללמידה. כמו כן ובנוסף - כושר ארגון ומשימתיות ברמה גבוהה, עצמאות ויכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת עבודה בצוות, בעלת תפיסת שירות לציבור ויחסי אנוש מעולים, כושר בכתב ובעל פה.

היקף המשרה- 50% בפועל.

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

כפיפות – מנהלת האגף לשירותים חברתיים או מי מטעמה.

דרוג ודרגה: מסלול קידום י` – ח` בדרוג העובדים הסוציאליים בהתאם לתקנות בשירות. הציבורי.
 

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

תמונת פספורט.
קורות חיים. 
תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים. 
המלצות.
צילום תעודת זהות.

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים במשרד אגף משאבי אנוש, רח` יהושוע בן גמלא 28 , קומה ב` , עד ליום א` 17/3/19 בשעה 13:00 (משרדי העירייה סגורים ביום שישי) 

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי . 

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. 

על החתום,
רינת סער פנקס 
מנהלת אגף משאבי אנוש