דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 19/19 לתפקיד עו"ס שיקום

תיאור התפקיד:

 • ריכוז נושא הטיפול והשיקום בנכים ומוגבלים (כולל עיוורים באגפים בהן לא מונה מרכז נושא עיוורים) בתחום הרשות המקומית
 • איתור אוכלוסיות של נכים ומוגבלים בכל הגילים, הנזקקים לשירותי שיקום
 • איתור הבעיות ובדיקת הצרכים של האוכלוסיות הנ"ל
 • אחראי על תוכנית שיקום אינדיבידואלית למשתקמים:
  • לצורך בניית תכנית שיקום אינדיבידואלית, על מרכז נושא שיקום באגף לש"ח לזמן צוות בין מקצועי המטפל בנכה, הצוות יכלול לפי הצורך את העו"ס המטפל, רושם שיקום, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, מרפאה בעיסוק, קלינאי תקשורת, נציג מרכז לשיקום מקצועי , נציג המוסד לביטוח לאומי וכו`
  • ריכוז ואיסוף הדו"חות הרלבנטיים לעבודת הצוות הבין מקצועי
  • פיקוח ומעקב אחר ביצוע כל שלב משלבי תכנים השיקום, עד לסגירת התיק- סיום טיפול
 • ייזום ופיתוח מסגרות לשיקום, תכניות ופרויקטים שיש בהם כדי לענות על צרכי האוכלוסייה, בשיתוף עם מפקח השיקום המחוזי וכן ייזום וקידום הכנסת שיפורים בשירותי שיקום קיימים בהתאם לצורך
 • יצירת קשרים ותאום הפעילות עם מסגרות , מוסדות וארגונים המטפלים בנכים ומוגבלים בתחום הרשות המקומית כגון: האגף להכשרה מקצועית, שרות התעסוקה הביטוח הלאומי, אגודות ציבוריות ומתנדבות וכו` זאת במטרה לייצר ולבסס דפוסי שיתוף פעולה, לפתח שיטת עבודה וכלים ייחודיים לטיפול באוכלוסייה הזקוקה לשירותי שיקום ולשם החלפת מידע וידע מקצועי
 • תיעוד וייעוץ להנהלת האגף ולצוות העובדים בכל הקשור לנושא שיקום
 • קיום קשר מתמיד עם מפקח השיקום המחוזי
 • איסוף, ריכוז והכנת נתונים דמוגרפיים על נכים ומוגבלים בתחום הרשות המקומית וכן ריכוז ידע בנושא שיקום.

דרישות התפקיד:

 • עובד/ת סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית- חובה.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים- חובה
 • שנות ניסיון 3 בתחום- יתרון
 • חייב להשתתף בהשתלמויות וקורסים בתחום תפקידו

כישורים אישיים

אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, יכולת קבלת החלטות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, סמכותיות ונשיאה באחריות, מרץ ופעלתנות, יכולות למידה טובים מאוד ונכונות ללמידה. כמו כן ובנוסף - כושר ארגון ומשימתיות ברמה גבוהה, עצמאות ויכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת עבודה בצוות, בעלת תפיסת שירות לציבור ויחסי אנוש מעולים, כושר בכתב ובעל פה.

היקף המשרה- 100% משרה 

כפיפות – מנהלת האגף לשירותים חברתיים.

דרוג ודרגה: רמה ח` – ו` בדרוג העובדים הסוציאליים בהתאם לתקנות השירות הציבורי.
 

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

תמונת פספורט.
קורות חיים. 
תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים. 
המלצות.
מועמד אשר יוזמן לועדת בחינה יידרש למלא הצהרה בדבר עברו הפלילי .
צילום מתעודת זהות.

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים במשרד אגף משאבי אנוש, רח` בן גמלא 28 הוד השרון, קומה ב`, עד ליום א` 17/3/19 בשעה 13:00 (ביום שישי משרדי העירייה סגורים ). טלפון לבירורים 09-7759572

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי . 

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. 


על החתום,
רינת סער פנקס
מנהלת אגף משאבי אנוש