דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 17/19 לתפקיד רכז/ת פרויקטים במחלקה להתנדבות ומשאבי קהילה

תיאור התפקיד:

 1. מקשר ומתאם בין המתנדבים ומרחבי ההתנדבות כולל ליווי המתנדבים בבתי הספר ובמרחבי ההתנדבות האחרים
 2. ראיון לקליטת מתנדבים חדשים
 3. הכשרת מתנדבים (טיפול בהשתלמויות למתנדבי חירום ובני נוער)
 4. תגמול מתנדבים (הפקת ערבי הוקרה למתנדבי העיר נוער מתנדב ועסקים למען הקהילה)
 5. הקמת מאגר מעודכן הכוללים את נתוני המתנדבים ומעקב אחר פעילותם
 6. רתימה וחיבור בעלי עסקים מקומיים לפרויקטים בקהילה

 

דרישות התפקיד:

 • השכלה תיכונית - חובה / תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ –יתרון
 • ניסיון של 5 שנים בתחום ניהול פרויקטים ו/או ארגון אירועים- חובה
 • ניסיון של 2 שנים לפחות בתחום ההתנדבות- יתרון

כישורים אישיים

אמינות ומהימנות אישית, יכולת קבלת החלטות, יכולת ארגון ותכנון,סמכותיות ונשיאה באחריות, מרץ ופעלתנות, עבודה בתנאי לחץ, יכולת עבודה בצוות, בעלת תפיסת שירות לציבור ויחסי אנוש מעולים, כושר בכתב ובעל פה.

היקף המשרה- 100% משרה 

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

כפיפות – מנהלת האגף לשירותים חברתיים או מי מטעמה.

דרוג ודרגה: מסלול קידום 7-9 בדרוג המנהלי/ 37-39 בדרוג המח"ר בהתאם לתקנות בשירות הציבורי.
 

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • תמונת פספורט.
 • קורות חיים. 
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים. 
 • המלצות.
 • צילום תעודת זהות.

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים במשרד אגף משאבי אנוש, רח` בן גמלא 28 הוד השרון, קומה ראשונה, עד ליום א` 17/3/19 בשעה 13:00 (ביום שישי משרדי העירייה סגורים) טלפון לבירורים 09-7759572

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי . 

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. 
על החתום,
רינת סער פנקס
מנהלת אגף משאבי אנוש