דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

הארכה מכרז פומבי מספר 10/19 לתפקיד רכז/ת פרוייקטים חינוכיים

תיאור התפקיד:

 1. קידום מיזמים ופרויקטים חינוכיים באגף החינוך במטרה לעודד חדשנות בחינוך תוך יצירת נראות של הפרויקטים באמצעים שונים.
 2. יוזמה, תכנון, הפקה ותאום עם גורמים שונים לצורך הוצאה לפועל של פרויקטים חינוכיים של אגף החינוך.
 3. תכלול פרויקטים חינוכיים עם גורמים מחוץ לאגף ובממשק אליו.
 4. תיאום והפקת כנסים ומפגשים עירוניים חינוכיים במגוון תחומים ועידוד בתי הספר וגני ילדים להשתתף בהם.
 5. איסוף וריכוז תכני העשייה החינוכית מבתי הספר לצורך קידומם ולצורך העברתם לפורטל החינוכי.
 6. כתיבת תוכנית עבודה מקושרת תקציב.
 7. מטלות נוספות כפי שיוגדרו ע"י הממונה.

 

דרישות התפקיד:

 • בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ – חובה
 • ניסיון של שנתיים לפחות בתחום דומה - חובה
 • שליטה בתוכנות וביישומי מחשב - חובה
 • שליטה בשפה העברית - חובה
 • כושר הבעה בכתב ובע"פ - חובה
 • כושר ארגון מעולה.
 • יחסי אנוש מעולים.


היקף המשרה- 100%

כפיפות – למנהלת אגף החינוך.

דרוג ודרגה: מסלול קידום 37-39 בדרוג המח"ר בהתאם לכללים הנהוגים בשירות הציבורי.

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים
 

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • קורות חיים 
 • תמונת פספורט
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים 
 • המלצות
 • צילום תעודת זהות


מועמד/ת העומד/ת בתנאי המשרה והמעוניין/נת בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש/תגיש את הצעתו/תה במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים במשרד משאבי אנוש, בן גמלא 28, קומה שנייה עד ליום א` 10.3.19 בשעה 13:00 (משרדי העירייה סגורים בימי שישי)

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי. 

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. 

על החתום,
רינת סער פנקס
מנהלת אגף משאבי אנוש