דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז מספר 200/19 למתן שירותי יועץ נגישות מתו"ס ונגישות שירות עבור עיריית הוד השרון

עיריית הוד השרון מזמינה אתכם בזאת להגיש הצעות למכרז מספר 200/19 למתן שירותי יועץ נגישות מתו"ס ונגישות שירות עבור עיריית הוד השרון בהתאם למפורט להלן: 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז