דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 204/19 לאספקת מוצרי מזון, חומרי ניקוי ומוצרים חד פעמיים לעיריית הוד השרון

עיריית הוד השרון מבקשת בזה לקבל הצעות לאספקת מוצרי מזון, חומרי ניקוי ומוצרים חד פעמיים עבור העירייה, והכל כמפורט במסמכי המכרז להלן 

מסמכים נילווים למכרז 204/19

פרוטוקול מפגש קבלנים

מענה לשאלות הבהרה

לצפייה בקובץ המצורף למכרז