דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

קול קורא פנייה לקבלת הצעות ממספרי סיפורים לילדים עבור הספרייה העירונית בהוד השרון

יובהר כי לאור מספר פניות, מועד ההגשה נדחה עד ליום 13.1.2022, לא יאוחר מהשעה 13:00.

את מסמכי ההצעה יש להגיש במקור במסירה אישית בלבד, במעטפה הנושאת את פרטי ושם ההליך, כשהיא סגורה וללא כל סימני זיהוי או רישום נוסף, לקבל אישור נציג/ת העירייה על מועד ושעת מסירה ולהפקידה בנוכחות נציג/ת העירייה, בתיבת המכרזים, שבמשרדי מחלקת חוזים ומכרזים, שברחוב יהושע בן גמלא 28 (קומת קרקע) הוד השרון

לצפייה בקובץ המצורף למכרז