דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז מס 76/16 - מתן שירותי בדיקת ובקרת חשבונות במינהל ההנדסה

עיריית הוד השרון מבקשת בזה לקבל הצעות למתן שירותי בדיקת ובקרת חשבונות במינהל ההנדסה בעירייה, והכל כמפורט במסמכי המכרז. 

  1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש כנגד תשלום במזומן על סך של 500 ₪ בימים ראשון  עד חמישי (כולל), בין השעות 08:00 – 12:00במשרדי העירייה, שבמחלקת חוזים ומכרזים ברח` יהושע בן גמלא 34 בהוד השרון. 
    עלות הרכישה כאמור לא תוחזר בכל מקרה.
  2.  הצעות יוכנסו לתיבת המכרזים, שנמצאת במשרדי מחלקת חוזים ומכרזים שברחוב יהושע בן גמלא 34, הוד השרון, 
    לא יאוחר מיום 15.12.16 בשעה 13:00, במעטפה סגורה בציון מספר המכרז על גבי המעטפה.
  3.  מפגש מציעים ייערך ביום 4.12.16 בשעה 12:30, בחדר ישיבות מועצת העירייה שברח` יהושוע בן גמלא 28 הוד השרון. 
    ההשתתפות במפגש אינה חובה אך מומלצת. 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז